Friday, May 7, 2010

hati yang sejahtera

Hati yang sejahtera adalah hati yang

#kenal dan mencintai Allah dan takut kepadanya

#meletakkan Allah dan Rasulnya di tempat yang tertinngidalam kehidupan seharian secara konsisten

#dekat dengan Allah dan menjadikan kehidupan berpaksikan mencari keredhaan Allah

#bebeas daripada pengaruh amarah,syahwat dan syaitan

# dipandu oleh nilai-nilai murni dan dapat memandu kepada kebaikan orang lain

#sentiasa tawadhuk dan merendah diri

#ghairah dengan perkara-perkara kebaikan dan kebajikan dan sangat benci segala bentuk kejahatan walau sekecil mana sekalipun...

No comments: